Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.zavinovackypaja.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel).
 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 • Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Nákupní řád

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu www.zavinovackypaja.cz se řídí platnou legislativou, dále se řídí níže uvedeným nákupním řádem a v neposlední řadě se řídí dobrými mravy. **

Ceny a zboží

 • Provozovatel internetového obchodu www.zavinovackypaja.cz (dále jen „provozovatel") není plátce DPH.
 • Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu www.zavinovackypaja.cz (dále jen „e-shop) zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu.
 • Zákazník má možnost vytisknout si objednávku.
 • Nabídka zboží je platná po dobu uvedení na internetovém obchodu nebo do vyprodání zásob.
 • Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení objednávky do objednávkového systému e-shopu.
 • Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu do 24 hodin, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Doprava a platba

 • U objednávky nad 3.000 Kč bez poštovného a balného, je dopravné a doběrečné ZDARMA!
 • Zboží je zákazníkovi doručeno prostřednictvím služby České pošty.
 • Zboží bude doručeno na fakturační, popř. na doručovací adresu, pokud byla zadána v objednávce, případně upřesněna zákazníkem před odesláním zboží.
 • V den expedice balíku bude odeslána oznamovací sms a e-mail s odkazem a číslem balíku pro sledování.
 • Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby.

Dodání pomocí České pošty:

 • U objednávek v souhrnné výši nad 3.000,- Kč, nejsou zákazníkovi účtovány žádné další poplatky jako poštovné, doběrečné atp., DOPRAVA je tedy ZDARMA!
 • U objednávek se souhrnnou výší do 3.000,- Kč, účtujeme poštovné dle aktuálního tarifu České pošty.
 • Bankovní spojení pro platbu převodem:
  Česká spořitelna
  Číslo účtu: 0464074163
  Kód banky: 0800
 • K zaplacení převodem Vás vyzveme, jakmile bude zboží připraveno k odeslání.
 • Při platbě uveďte číslo objednávky jako variabilní symbol.

Osobní odběr:

Vámi objednané zboží si můžete vyzvednout osobně, po předchozí dohodě, na naší adrese ZDARMA a to:

Ivana Plhalová
Bzí 148, 468 22 Železný Brod

Vaše objednávky vyřizuje Ivana Plhalová
Mobil: +420 604855729

Převzetí zboží

 • Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.
 • Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému.
 • V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu www.zavinovackypaja.cz
 • Upozorňujeme, že v případě nepřevzatí zásilky bude účtován manipulační poplatek za opakovanou dopravu.

Zpracování objednávky

 • V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

Dodání zboží

 • Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. Ve většině případů se pohybuje v rozmezí 2 - 14 pracovních dnů.
 • V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty.
 • Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu.
 • Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku a to telefonicky na čísle +420 604 855 729, případně formou e-mailu zavinovackypaja@seznam.cz

Záruky a reklamace

 • Korespondeční adresa:
  Ivana Plhalová, Bzí 148, 468022 Železný Brod
 • Záruka na zboží prodávané prostřednictvím e-shopu se řídí a je v souladu s platnou legislativou.
 • Nedílnou součást záručních podmínek tvoří záruční podmínky výrobce.
 • Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v e-shopu, čehož důkazem je daňový doklad - faktura a řádně vyplněný záruční list.
 • Dle dohody může být zákazníkovi poskytnuta okamžitá náhrada, což však nemůže být považováno za uznání oprávněnosti reklamace, a zákazník se převzetím této náhrady zavazuje, že v případě zamítnutí reklamace, zaplatí provozovateli náklady na nákup této náhrady a její dopravou k zákazníkovi.
 • Zákazník povinen uplatnit vady zaslaného zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí (týká se zjevných vad, které zboží vykazovalo v okamžiku převzetí).
 • Za účelem zachování práv z odpovědnosti je zákazník povinen pečlivě prohlédnout zboží ihned po jeho přijetí.
 • Za zjevné vady jsou považovány ty vady, které jsou pouhým okem zjistitelné ještě před prvním použitím zboží i bez nutnosti zvláštních odborných znalostí.
 • Za uplatnění vad „bez zbytečného odkladu“ je považováno jejich uplatnění nejpozději do prvního použití zboží.
 • Nárokům z vad, neuplatněných zákazníkem bez zbytečného odkladu po převzetí zboží a před jeho prvním použitím, nemůže být vyhověno.
 • Na vady, které zboží neneslo při převzetí a které se vyskytnou v průběhu jeho používání, poskytujeme záruku v délce dvou let.
 • Tato záruka se nevztahuje na ty vady zboží, které byly způsobeny jeho běžným opotřebením, nebo v důsledku nesprávného používání či ošetřování."

Záruky a reklamace

 • U zboží nakoupeného prostřednictvím e-shopu má zákazník do 14 dnů od doručení zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu.
 • Zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno, nesmí nést znaky používání či jiného znehodnocení a musí být zabaleno v originálním balení spolu s veškerým příslušenstvím.
 • Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně daňového dokladu a záručního listu.
 • Zboží musí být odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovatele.
 • Po jeho doručení, bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží, bez poštovného a doběrečného, na jím udané číslo bankovního účtu, či jinak na základě vzájemné dohody.
 • Pokud bude vrácena část objednávky a po odečtení vráceného zboží, bude hodnota celkové objednávky nižší než 3.000 Kč, tak bude zákazníkovi z částky k vrácení odečteno poštovné.
 • Jestliže dojde k chybnému výběru velikosti, zašlete nepoužitý a nepoškozený výrobek zpět a my Vám jej vyměníme, za výměnu budeme účtovat pouze poštovné a balné.
 • Pokud si zákazník nechá upravit ložní povlečení dle svého přání a vlastních rozměrů, není možné takové zboží vyměnit ani požadovat vrácení peněz.

Ochrana osobních dat

 • Internetový obchod www.zavinovackypaja.cz si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše data, která musela být uvedena při realizaci objednávky.
 • Vaše data nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě.
 • Vaše data mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu www.zavinovackypaja.cz a to pouze pro účely statistického zpracování a přímé komunikace se zákazníkem.
 • Internetový obchod www.zavinovackypaja.cz si vyhrazuje právo na korekci ceny způsobenou chybou systému.

PROVOZOVATEL:

Ivana Plhalová
Bzí 148, 468 22 Železný Brod


IČ: 42146097
DIČ: CZ7153090164


** Pokud máte v jakémkoli aspektu našeho provozního řádu nejasnosti, pochybnosti či Vám některá jeho část nevyhovuje. Kontaktujte nás. Vždy se snažíme vyjít zákazníkovi maximálně vstříc v zájmu jeho spokojenosti!